Hỏi đáp
Tiêu đề: website
Câu hỏi:Xin hỏi, tôi có 1 ý tưởng về 1 website và tôi muốn đăng ký bản quyền website đó thì cần làm như thế nào ạ.
Trả lời:

Đăng ký bản quyền website như thế nào?

Thành phần cấu tạo chủ yếu cho website được chia thành 02 loại là giao diện của website và code tạo ra website. Tương ứng với điều đó có hai cách để đăng ký bản quyền website công ty (i) đăng ký giao diện cho website công ty dưới hình thức mỹ thuật ứng dụng (ii) đăng ký code website dưới hình thức chương trình máy tính

Khách hành có thể chọn một trong hai hình thức nêu trên để đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, để phạm vi bảo hộ website của khách hàng được rộng nhất, khách hàng nên tiến hành đăng ký cả 02 hình thức.

Hồ sơ đăng ký bản quyền website công ty

Tương ứng với 02 hình thức đăng ký bản quyền website nêu trên hồ sơ đăng ký bản quyền website như sau

– Hồ sơ đăng ký bản quyền giao diện website

+ Đơn đăng ký bản quyền giao diện website

+ Cam đoan của tác giả viết giao diện do mình sáng tạo ra và không sao chép của bất kỳ ai

+ Tuyên bố của tác giả về chủ sở hữu tác phẩm (áp dụng trong trường hợp tác giả kiêm chủ sở hữu);

+ Quyết định của công ty giao việc cho tác giả sáng tạo ra giao diện website (trong trường hợp công ty là chủ sở hữu website); hoặc hợp đồng thuê bên khác sáng tạo (thiết kế) ra giao diện website;

+ 02 bản in giao diện website trên Giấy A4;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả;

+ Bản sao chứng minh thư của chủ sở hữu (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty (pháp nhân);

– Hồ sơ đăng ký bản quyền website dưới hình thức chương trình máy tính:

+ Đơn đăng ký bản quyền chương trình máy tính;

+ 02 đĩa CD chứa code của website;

+ 02 bản in code website kèm theo giao diện trang chủ

+ Cam đoan của tác giả về việc tự viết code website, không sao chép của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào

+ Quyết định giao việc cho nhân viên ra code website (trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty) hoặc hợp đồng thuê bên ngoài thiết kế (trường hợp thuê bên thứ 3 tiến hành)

+ 01 bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả

+ 01 bản sao chứng minh thư nhân dân của của chủ sở hữu website (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chủ sở hữu website (pháp nhân