Chi tiết chương trình
 
Hướng dẫn đề xuất dự án
 Ngày: 15-04-2018
File đính kèm: , ,
Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất dự án thuộc Chương trình theo biểu mẫu B1 kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017

Đề xuất dự án

1. Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Côngnghệ, các Bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức, cá nhân đề xuất dự án thuộc Chươngtrình theo biểu mẫu B1 kèm theo Thôngtư này.

2. Nơi tiếp nhận đề xuất dự án:

Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HàNội.

3. Ngày tiếp nhận đề xuất dự án: Là ngày tổ chứcdịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Văn thư Cục Sở hữutrí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp).


Các tin đã đưa