Chi tiết chương trình
 
Điều kiện tham gia Chương trình
 
Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Điều 11. Điều kiện thamgia tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

1. Tổ chức đăng ký tham gia tuyểnchọn, giao trực tiếp dự án phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp vớilĩnh vực chuyên môn của dự án;

b) Có khả năng huy động kinh phí đối ứng thực hiện dự án;

c) Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản2 Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhânthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước(viết tắt là Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN).

2. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm dựán phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ đại học trở lên, có chuyên mônphù hợp và đã hoạt động trong lĩnh vực của dự án trong 05 năm gầnnhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ; hoặclà tác giả các đối tượng quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ đăng ký làm chủ nhiệm dự án liên quanđến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ này;

b) Có khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủthời gian để chủ trì thực hiện công việc của chủ nhiệm dự án;

c) Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.


Các tin đã đưa
 
HIỆP HỘI DA GIÀY TÚI XÁCH VIỆT NAM TỔ CHỨC- CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019
 
CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN3
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN2
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”
 
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020
 
Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020
 
Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý
 
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
 
Tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
 
Khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực địa phương
 
khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ
 
Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia
 
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HƯƠNG SƠN” CHO SẢN PHẨM NHUNG HƯƠU
 
Hà Tĩnh công bố chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhung hươu Hương Sơn
 
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Mua vé máy bay đi công tác để thực hiện dự án”
 
Mẫu B5-PĐK
 
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN
 
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án
 
Hướng dẫn đề xuất dự án
 

TÌM KIẾM TỪ KHÓA

Ví dụ: Văn bản pháp luật,thủ tục hành chính...

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

HỎI ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH

"Xin hỏi, tôi có 1 ý tưởng về 1 website và tôi muốn đăng ký bản quyền website đó thì cần làm như thế ..."
 
website
 
"Tôi có ý tưởng mới nhưng không biết đã có ai đăng ký chưa, vậy làm sao để biết điều đó, nhờ chư..."
 
Hỏi đáp
 
"Cho tôi hỏi nội hàm của của từ ngữ sau: Tạo lập, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ..."
 
tài sản trí tuệ
 
"Hiện tại tôi muốn đăng ký thương hiệu với sản phẩm dê cừu giống, không biết tôi có thể đăng ký ..."
 
DANG KY THUONG HIEU
 
 
Xem thêm »

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thống kê

Tổng số truy cập : 1237426

Số người trực tuyến : 1

LIÊN KẾT HỆ THỐNG