Chi tiết chương trình
 
khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ
 Ngày: 
Đăng ký tham gia Đoàn khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù địa phương

Trong khuôn khổ Chương trình pháttriển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ tổchức Đoàn khảo sát, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm về thực trạng và hiệuquả hoạt động bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ SHTT cho các sảnphẩm nông nghiệp mang địa danh, cụthể như sau:

1. Mục đích tổ chức:

- Khảosát thực địa hiệu quả hoạt động bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệSHTT cho các sản phẩm nông nghiệp mang địa danh;

- Tổ chứcHội thảo/diễn đàn quy mô nhỏ tại địa điểm khảo sát nhằm trao đổi thực trạng,chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động bảohộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ SHTT cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩmnông nghiệp mang địa danh.

2.Thành phần Đoàn:

- Cục Sở hữu trí tuệ và chuyêngia về sở hữu trí tuệ/chuyên gia kinh tế;

- Các Sở Khoa học và Công nghệ;tổ chức tập thể, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm; đơn vị tư vấn về sở hữu trí tuệvà phát triển thương hiệu và các đơn vị có liên quan khác (Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, UBND cấp huyện, các tổ chức chứng nhận ….).

3.Địa điểm và thời gian:

- Khảo sát tại khu vực phía Bắc:

Dự kiến tại Sơn La vào các ngày 01-03/8/2019;

- Khảo sát tại khu vực miền Trung:

Dự kiến vào cuối tháng 8/2019;

- Khảo sát tại khu vực miền Nam:

Sản phẩm nước mắm Phú Quốc đượcbảo hộ chỉ dẫn địa lý tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày18-19/7/2019.

4.Kinh phí: Kinhphí đi lại, ăn ở do các đơn vị tự chi trả.

Cục Sởhữu trí tuệ trân trọng thông báo và kính mời quý đơn vị đăng ký tham gia Đoànkhảo sát theo mẫu Phiếu tại Phụ lục kèm theo.


 

Phiếu đăng ký tham dự Đoàn khảosát đề nghị gửi (có thể qua e-mail)trước ngày 12/7/2019 tới:

Cục Sở hữu trí tuệ

Chươngtrình phát triển tài sản trí tuệ

386Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội


Các tin đã đưa