Chi tiết chương trình
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN3
 Ngày: 18-06-2019
File đính kèm: , ,
Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện chương trình ngay sau khi ký kết hợp đồng. Công tác triển khai được thực hiện với những nội dung sau:

PHẦN III: KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.                   Nội dung công việc đã thực hiện

Ban tổ chức đã phối hợpvới các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện chương trình ngay sau khiký kết hợp đồng. Công tác triển khai được thực hiện với những nội dung sau:

-                  Thànhlập Ban tổ chức, Ban cố vấn là các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và sở hữu trítuệ, các chuyên gia kinh tế tham giachương trình;

-                  Trực tiếp phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Trường Đạihọc Ngoại thương, Báo Điện tử VietnamPlus và các cơ quan, tổ chức chuyên mônkhác để thực hiện chương trình;

-                  Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện dự án và phân côngcông việc;

-                  Các nhóm chuyên môn triển khai kế hoạch cụ thể để đảmdự án được thực hiện theo kế hoạch đảm bảo được các mục tiêu đặt ra;

-                  Rút kinh nghiệm định kỳ (một tháng một lần);

2.                   Kết quả đã đạt được của dự án

2.1.         Về mặt nội dung dự án

1.1.1.   Điều tra, khảo sát thực trạng và đánh giá nhu cầutập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tiếp nhận thông tin về đổi mới sáng tạo và quảntrị tài sản trí tuệ

-                  Trong quá trình triển khai, dự án đã đánh giá nhu cầu tậphuấn, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn về đổi mới sáng tạo theo lĩnh vực/ngànhnghề, năng lực sở hữu trí tuệ hiện tại.

-                  Định hướng nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡngkiến thức tập huấn về đổi mới sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ) cho sinhviên tại các trường đại học, các nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu, doanhnghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp vàcác cá nhân khác có nhu cầu.

-                  Định hướng các nội dung truyền thông về đổi mới sángtạo và sở hữu trí tuệ.

-                  Báocáo đánh giá chi tiết, tổng thể về năng lực đổi mới sáng tạo và tình hình quảntrị tài sản trí tuệ trong các trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mớisáng tạo kèm theo báo cáo này.

1.1.2.   Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ vàđổi mới sáng tạo

-                  Trong 2 năm triển khai dự án, đã tổ chức 20 khóa tậphuấn, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo dành cho sinhviên và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Kết quả của việc thực hiện các hoạt động tập huấn, bồi dưỡngkiến thức cho các đối tượng quan tâm trong dự án

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, tổng số khóa tập huấn,bồi dưỡng kiến thức là 20 khóa, mỗi khóa tối thiểu 50 học viên được cấp chứngnhận tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cụ thể nội dung khóa tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức và thời gian thực hiện như sau:

Stt

Hoạt động

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

12, 13/05/2018

Phòng học H201, Trường Đại học Ngoại thương

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 thủ lĩnh các câu lạc bộ sinh viên trường Đại học Ngoại thương

2

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

19, 20/05/2018

Phòng học H201, Trường Đại học Ngoại thương

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 sinh viên trường Đại học Ngoại thương

3

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

08, 09/12/2018

Phòng học H201, Trường Đại học Ngoại thương

Cung cấp các kiến thức cơ bản về SHTT và ĐMST như hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, các công cụ sáng tạo, ĐMST trong kinh doanh... cho 50 sinh viên trường Đại học Ngoại thương

4

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp

16, 17/03/2019

Phòng F101, Trường Đại học Ngoại thương.

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, khởi nghiệp cho 50 học viên của các doanh nghiệp khởi nghiệp

5

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

30, 31/03/2019

B101, ĐH Ngoại thương, CS Quảng Ninh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 sinh viên trường Đại học Ngoại thương, cơ sở Quảng Ninh

6

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp

06, 07/04/2019

Cogo Coworking Space, TNR Tower, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, khởi nghiệp cho 50 học viên của các doanh nghiệp khởi nghiệp

7

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp

20, 21/04/2019

Số 313, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, khởi nghiệp cho 50 học viên của các doanh nghiệp

8

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

22, 23/04/2019

Số 313, phố Trần Đại Nghĩa, Phường Trương Định, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 sinh viên khối ngành kinh tế, kỹ thuật

9

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ và giảng viên

25, 26/04/2019

Phòng F101, Trường Đại học Ngoại thương.

Cung cấp các kiến thức  và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 cán bộ, giảng viên nguồn

10

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

11, 12/05/2019

KiCoworking Space, Tầng 4 tháp T2 Toà nhà Times Tower, HACC1, 35 Đường Lê Văn Lương, Hà Nội

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 sinh viên khối ngành kinh tế, kỹ thuật

11

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

18, 19/05/2019

Thevuon Coworking Space, Tầng 3 D2, Giảng Võ, TP. Hà Nội

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 sinh viên khối ngành y, dược

12

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ và giảng viên

21, 22/05/2019

Thevuon Coworking Space, Tầng 3 D2, Giảng Võ, TP. Hà Nội

Cung cấp các kiến thức  và thực hành, kết nối mạng lưới về SHTT và ĐMST cho 50 cán bộ, giảng viên nguồn

13

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

25, 26/05/2019

Cogo Coworking Space, TNR Tower, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 sinh viên khối ngành y, dược

14

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ và giảng viên

28, 29/05/2019

Văn phòng AIA - Tòa nhà Lotte, Liễu Giai, Hà Nội

Cung cấp các kiến thức  và thực hành, kết nối mạng lưới về SHTT và ĐMST cho 50 cán bộ, giảng viên nguồn

15

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ và giảng viên

30, 31/05/2019

Phòng F101, Trường Đại học Ngoại thương.

Cung cấp các kiến thức  và thực hành, kết nối mạng lưới về SHTT và ĐMST cho 50 cán bộ, giảng viên nguồn

16

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ và giảng viên

01, 02/06/2019

Phòng F101, Trường Đại học Ngoại thương.

Cung cấp các kiến thức  và thực hành, kết nối mạng lưới về SHTT và ĐMST cho 50 cán bộ, giảng viên nguồn

17

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ và giảng viên

04, 05/06/2019

Phòng F101, Trường Đại học Ngoại thương.

Cung cấp các kiến thức  và thực hành, kết nối mạng lưới về SHTT và ĐMST cho 50 cán bộ, giảng viên nguồn

18

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ và giảng viên

06, 07/06/2019

KiCoworking Space, Tầng 4 tháp T2 Toà nhà Times Tower, HACC1, 35 Đường Lê Văn Lương, Hà Nội

Cung cấp các kiến thức  và thực hành, kết nối mạng lưới về SHTT và ĐMST cho 50 cán bộ, giảng viên nguồn

19

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp

08, 09/06/2019

Thevuon Coworking Space, Tầng 3 D2, Giảng Võ, TP. Hà Nội

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, khởi nghiệp cho 50 học viên của các doanh nghiệp

20

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên

10, 11/06/2019

Phòng F101, Trường Đại học Ngoại thương.

Cung cấp các kiến thức cơ bản và thực hành về SHTT và ĐMST cho 50 sinh viên khối xã hội

-       Số lượng cá nhân được cấp chứng nhậntập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sởhữu trí tuệ: 1.000 cá nhân trong hai năm thực hiện dự án.

-       Báo cáo khảo sát đánh giá mức độ tiếpnhận và sự quan tâm của những người tham dự đối với các nội dung trong dự ánkèm theo bản báo cáo này.

1.1.3.   Tổ chức các hội thảo về sở hữu trí tuệ và đổi mớisáng tạo

-                  Đã tổ chức 12 cuộc hội thảo, tallkshow về sở hữu trítuệ và đổi mới sáng tạo trong suốt quá trình thực hiện dự án, cụ thể như sau:

Stt

Tên Hội thảo

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

1

Đào tạo và truyền thông về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tại các trường đại học

Sáng 06/02/2018

Phòng Hội thảo Liên Việt - Trường ĐH Ngoại thương

2

Tuyên truyền phổ biến kiến thức và truyền thông về SHTT: vai trò của các CLB sinh viên

Chiều 06/02/2018

Phòng Hội thảo Liên Việt - Trường ĐH Ngoại thương

3

Quyền Sở hữu trí tuệ trong ngành điện ảnh

13/05/2018

Phòng Hội thảo Liên Việt - Trường ĐH Ngoại thương

4

Leading Brand & Innovation

07/8/2018

Phòng D201 - Trường ĐH Ngoại thương

5

Sở hữu trí tuệ trong Khởi nghiệp sáng tạo dành cho các vườn ươm và doanh nghiệp khởi nghiệp

18/12/2018

Phòng Hội thảo Liên Việt - Trường ĐH Ngoại thương

6

Sở hữu trí tuệ trong Công nghệ 4.0: From Zero to CEO

17/01/2019

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

7

Startup & Franchise: The Beginning

13/03/2019

Phòng D201 - Trường ĐH Ngoại thương

8

Quyền Sở hữu trí tuệ trong ngành dược phẩm

24/04/2019

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

9

Bản quyền trong công nghệ 4.0

04/05/2019

Phòng Hội thảo Liên Việt - Trường ĐH Ngoại thương

10

Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số

11/5/2019

Văn phòng AIA - Tòa nhà Lotte, Liễu Giai, Hà Nội

11

Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ

23/05/2019

Học viện Phụ nữ Việt Nam

12

Phát triển thương hiệu chè Thịnh An

01/06/2019

Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 

1.1.4.   Truyền thông về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

d. Kết quả của việc thực hiện hoạt động truyền thông

d1. Truyền thông báo chí

Để nâng cao uy tín vàcó sức lan tỏa tốt nhất đến cộng đồng, Công ty IPCom đã đưa ra đề xuất đồnghành thực hiện chương trình với Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã ViệtNam). Do vậy, truyền thông báo chí được thực hiện trên kênh báo chí chính thống(cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Việt Nam). Hoạt động truyền thôngbáo chí chủ yếu được thực hiện bởi đơn vị phối hợp thực hiện dự án là Báo Điệntử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam), cụ thể kết quả thực hiện như sau:

-                  Rapnews(âm nhạc – tuyên truyền về sở hữu trí tuệ bằng nhạc rap): 01 bản. Để thu hútcông chúng, bản rapnews được thực hiện bởi nhóm nhạc trẻ Da LAB là một trong nhữngnhóm nhạc nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay, bản rapnews  nhận được hơn 15 nghìn lượt view và hàng trămcomment tích cực về nội dung và cách thể hiện trên kênh Youtube

LinkYoutube: https://www.youtube.com/watch?v=JjTQA9HPrb4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3GTB2eX6caCPG72dwOhK9lVb9K2-eO5GcdQnRlLcdLAhY4scrpYSoU6es

Link trên Báo Điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam)

https://www.vietnamplus.vn/rap-news-ip-day-2018-nang-cao-nhan-thuc-thay-doi-cuoc-song/498392.vnp

-                  Tácphẩm dạng mega story: 5 bản mega story

Dồn sức lan tỏa sở hữu trí tuệ tới cộng đồng

http://special.vietnamplus.vn/ipday2018

Sở hữu trí tuệ: Chìa khóa để startup tăng trưởng

http://special.vietnamplus.vn/sohuu_tritue

Giới trẻ xếp hình sao năm cánh hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệthế giới

https://www.vietnamplus.vn/gioi-tre-xep-hinh-sao-nam-canh-huong-ung-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi/498552.vnp

[Video] Toàn cảnh Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2018 tại HàNội

https://www.vietnamplus.vn/video-toan-canh-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-2018-tai-ha-noi/498609.vnp

Sở hữu trí tuệ và thể thao: Chìa khóa cho sự tăng trưởng

http://special.vietnamplus.vn/ipday_2019_thethao?fbclid=IwAR28YYjv72_oSqZJHsVjZBon3iTQcEDX5c9ij8noyiII4pFjyzK6PkDVglk

IP Day 2019: Hướng tới phá bỏ rào cản nhận thức bảo vệ tàisản sáng tạo

http://special.vietnamplus.vn/ipday_2019

-                  Tácphẩm dạng info-graphic: 8 bản;

[Infographics] Sở hữu trí tuệ nhìn qua đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

https://www.vietnamplus.vn/infographics-so-huu-tri-tue-nhin-qua-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep/504591.vnp

Xử lý hơn 30.000 đơn liên quantới sở hữu công nghiệp trong 5 tháng

https://www.vietnamplus.vn/xu-ly-hon-30000-don-lien-quan-toi-so-huu-cong-nghiep-trong-5-thang/509595.vnp

[Infogaphics] Dồn lực xử lýđơn đăng ký sở hữu công nghiệp

https://www.vietnamplus.vn/infogaphics-don-luc-xu-ly-don-dang-ky-so-huu-cong-nghiep/584499.vnp

[Infogaphics] Việt Nam đạt mục tiêu về nâng năng lực đổi mới sáng tạo

https://www.vietnamplus.vn/infogaphics-viet-nam-dat-muc-tieu-ve-nang-nang-luc-doi-moi-sang-tao/584389.vnp

Tiếp nhận gần 110.000 đơn sởhữu công nghiệp trong năm 2018

https://www.vietnamplus.vn/tiep-nhan-gan-110000-don-so-huu-cong-nghiep-trong-nam-2018/596965.vnp

[Infographics] Châu Á dẫn đầuđăng ký bằng sáng chế năm 2018

https://www.vietnamplus.vn/infographics-chau-a-dan-dau-dang-ky-bang-sang-che-nam-2018/560330.vnp

Chỉ số tài sản trí tuệ toàncầu: Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc

https://www.vietnamplus.vn/chi-so-tai-san-tri-tue-toan-cau-su-troi-day-manh-me-cua-trung-quoc/541508.vnp

-                  Tácphẩm dạng phân tích case study chuyên sâu: 8 bài báo;

Khó xử lý vụ hàng không Bamboo Airways bị xâm phạm nhãn hiệu

https://www.vietnamplus.vn/kho-xu-ly-vu-hang-khong-bamboo-airways-bi-xam-pham-nhan-hieu/519451.vnp

Xây dựng thương hiệu: Từ dấu sắt nung đỏ tới bài hát sôi động

http://special.vietnamplus.vn/thuong_hieu

Chiến lược bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mới của Trung Quốc

https://pay.vietnamplus.vn/chien-luoc-bao-ve-quyen-so-huu-tri-tue-moi-cua-trung-quoc-id37847.vnp

https://www.vietnamplus.vn/hien-ke-chan-dung-dong-tien-bom-vao-cac-website-vi-pham-ban-quyen/525378.vnp

Vụ Bamboo Airways: Doanh nghiệp làm gì để bảo vệ tên miền?

https://pay.vietnamplus.vn/vu-bamboo-airways-doanh-nghiep-lam-gi-de-bao-ve-ten-mien--id37654.vnp

Đối mặt với nội dung vi phạm quyền tác giả trên mạng xã hội

https://www.vietnamplus.vn/doi-mat-voi-noi-dung-vi-pham-quyen-tac-gia-tren-mang-xa-hoi/556702.vnp

Bảo vệ quyền tác giả đối với nhân vật hư cấu được xem xét nhưthế nào?

https://www.vietnamplus.vn/bao-ve-quyen-tac-gia-doi-voi-nhan-vat-hu-cau-duoc-xem-xet-nhu-the-nao/556709.vnp

Xây thương hiệu mạnh: phát triển vùng chè truyền thống

http://special.vietnamplus.vn/chesongcau

Hiểu đúng về kinh doanh hình ảnh và tên tuổi nhân vật

http://special.vietnamplus.vn/kinhdoanh_hinhanh

-                  Tácphẩm báo chí dạng tin tức: 20 bài báo

d1. Truyền thông xã hội

Truyền thông xã hội trongdự án là các hoạt động truyền thông được thực hiện không phải bởi các nhà sảnxuất tin tức chuyên nghiệp. Các sản phẩm truyền thông không được thực hiện trêncác kênh báo chí mà được thực hiện chủ yếu thông qua mạng xã hội và các phươngtiện truyền tin điện tử khác, như email. Tin tức truyền thông xã hội được dẫntừ nguồn tin báo chí chính thống (từ Báo Điện tử VietnamPlus), nguồn từ websiteCục Sở hữu trí tuệ, website Bộ Khoa học và Công nghệ, website của Tổ chức Sởhữu trí tuệ Thế giới, Fanpage Facebook của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, muanguồn tin từ website tin tức sở hữu trí tuệ thế giới (World IntellectualProperty Review), … Sản phẩm truyền thông xã hội cụ thể như sau:

-                  25 bản tin điện tử về sở hữu trí tuệ định kỳ.

-                  Xây dựng 1 Website và cập nhật tin tức về đổi mới sángtạo và sở hữu trí tuệ (địa chỉ: www.ipc.net.vn).

-                  Lập và duy trì 1 Fanpage (mạng xã hội Facebook với địachỉ: https://www.facebook.com/shtt.ftu/).(bổ sung hình ảnh của Fanpage)

2.2.         Tác động của chương trình

2.1.         Đối với đơn vị quản lý

Dự án là một trong những hoạt độngnâng cao vai trò của cơ quan nhà nước về sở hữu trí tuệ đặc biệt Cục Sở hữu trítuệ trong việc hiện thực hóa các chính sách của Nhà nước về đổi mới sáng tạo vàsở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.

2.2.         Đối với xã hội

-                  Dự án giúp xác định và giải quyết một phần các vấn đềcấp bách của cộng đồng doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ bằngviệc tạo ra một hiệu ứng sâu rộng trong nhận thức của sinh viên - những ngườisẽ trực tiếp tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp sau này, các doanh nghiệpkhởi nghiệp về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đối với sự pháttriển của cá nhân, doanh nghiệp và xã hội;

-                  Dự án góp phần nâng cao được nhận thức của cộng đồngxã hội nói chung về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong mộtnền kinh tế phát triển

2.3.         Đối với doanh nghiệp khởinghiệp

-                  Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về ảnh hưởng đổimới sáng tạo và sở hữu trí tuệ với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp;

-                  Khẳng định quyền hợp pháp đối với các tài sản trí tuệcủa mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tượng đang xảy ra tranh chấp hoặc bịxâm phạm.

-                  Tham gia dự án, doanh nghiệp có cơ hội để thể hiệntrách nhiệm đối với xã hội của mình, đặc biệt là góp phần trong công tác tuyêntruyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về hoạt động đổi mới sáng tạo và bảo vệ tàisản trí tuệ trong xã hội nói chung và sinh viên nói riêng.

-                  Hoạt động là cơ hội để cho sinh viên và doanh nghiệpkhởi nghiệp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và ứng dụng đổi mới sáng tạo vàquản trị tài sản trí tuệ vào thực tiễn kinh doanh. Chương trình góp phần khơidậy tiềm năng đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về  tài sản trí tuệ từ sinh viên và các doanhnghiệp khởi nghiệp, từng bước tiến tới phát triển kinh doanh dựa vào đổi mớisáng tạo và quản trị  tài sản trí tuệ,gắn kết giữa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

2.4.         Đối với sinh viên

-                  Cơ hội nâng cao kĩ năng thực hành, tham gia khóa tậphuấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ docác chuyên gia hàng đầu trực tiếp giảng dạy. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức sẽ tập trung vào kiến thức thực tế và đặc biệt coi trọng tính ứng dụngtrong thực tiễn thông qua các quy trình và công cụ để phát triển các giải pháp đổimới sáng tạo.

-                  Cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua việc giao lưuvới nhiều sinh viên khác đến từ nhiều khối ngành khác nhau, giao lưu với doanhnghiệp, có cơ hội đồng hành với doanh nghiệp khi còn đang là sinh viên. Đồngthời, được cộng tác với các chuyên gia về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ,dự án cũng là cơ hội để sinh viên học hỏi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm.

2.5.         Đối với việc tạo cộng đồng kếtnối

-                  Hoạt động của sự án sẽ tác động một cách rất sâu rộngtới cộng đồng xã hội nói chung về vai trò quan trọng của hoạt động đổi mới sángtạo và sở hữu trí tuệ,  góp phần xây dựnghình ảnh mới về một Việt Nam  luôn đổimới sáng tạo và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

-                  Sinh viên, doanh nghiệp khởi nghiệp và cộng đồng nóichung sẽ được tiếp cận với các thông tin về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệbằng truyền thông xã hội. Theo đó, hoạt động của dự án cũng là nơi kết nối giữanhững người đang nắm giữ tài sản trí tuệ và bên có khả năng thương mại hóa cáctài sản trí tuệ  này, là nơi thúc đẩy tạora thị trường mua bán, trao đổi, chuyển giao các kết quả của hoạt động đổi mớisáng tạo nói chung.

2.6.         Sản phẩm của dự án

TT

Danh mục sản phẩm

Đơn vị đo

Diễn giải

Kết quả

1

Khảo sát, điều tra, đánh giá nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng.

Báo cáo

- Đánh giá nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn về đổi mới sáng tạo theo lĩnh vực/ngành nghề, năng lực sở hữu trí tuệ hiện tại.

- Định hướng nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đổi mới sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ cho sinh viên tại các trường đại học, các nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các cá nhân khác có nhu cầu.

- Định hướng các nội dung truyền thông về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

 

- Thực hiện 1 báo cáo tổng thể đánh giá năng lực về đổi mới sáng tạo và tình hình quản trị tài sản trí tuệ trong các trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để định hướng nội dung và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức.

2

Khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ

Khóa

- Nội dung khóa học được xây dựng khoa học, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế của Việt Nam và nhu cầu của học viên.

- Tổ chức 20 khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp.

- 1.000 cá nhân được cấp chứng nhận về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

 

3

Hội thảo về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Hội thảo

Nội dung của hội thảo được cập nhật thường xuyên phù hợp với xu hướng và đáp ứng yêu cầu người tham dự.

Tổ chức 12 Hội thảo về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

 

4

Truyền thông về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Bộ sản phẩm

- 1 bản Rapnews (âm nhạc – tuyên truyền về sở hữu trí tuệ bằng nhạc rap).

- 5 bản dạng mega story.

- 8 bản dạng info-graphic.

- 20 bài báo dạng tin tức.

- 08 bài báo dạng phân tích case study chuyên sâu.

- Fanpage mạng xã hội facebook có địa chỉ: https://www.facebook.com/shtt.ftu/

- Đã thực hiện đủ số tác phẩm truyền thông về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo như trong thuyết minh dự án.

- Các sản phẩm đều được đánh giá chất lượng tốt

- Fanpage có lượng theo dõi và truy cập xem đông.

 

5

Bản tin định kỳ về sở hữu trí tuệ

Bản tin

- Bản tin điện tử định kỳ sẽ được xuất bản hàng tháng với các tin tức về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và trên thế giới;

- Mỗi lần xuất bản, bản tin sẽ được gửi đến ít nhất 500 cá nhân/đơn vị có nhu cầu (có danh sách email đính kèm);

- Bản tin được công bố công khai tại một số báo, tạp chí uy tín để độc giả có thể tiếp cận một cách dễ dàng;

- 24 bản tin điện tử đã được xuất bản định kỳ theo tháng.

- Nội dung các bản tin là các tin tức về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và trên thế giới.

- Các bản tin được đông đảo độc giả đón nhận.

6

Website về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Website

- Có hình ảnh Website đính kèm.

- Nội dung được cập nhật thường xuyên.

- Địa chỉ trang website: www.ipc.net.vn

- Website có giao diện đẹp, thiết kế hợp lý hài hòa về màu sắc, kết hợp nhiều tiện ích.

- Nội dung website được cập nhật thường xuyên.

- Cung cấp các tin tức, kiến thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

7

Báo cáo tổng kết

Báo cáo

- Gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt.

- Đảm bảo tính chính xác, khách quan và khoa học.

Báo cáo gồm: Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt.

Nội dung của báo cáo phản ánh chính xác, khách quan quá trình tổ chức thực hiện và kết quả đạt được của dự án.

 

 


PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ

1.                Công tác tổ chức thực hiện Dự án

-                  Côngtác tổ chức, chủ trì phối hợp thực hiện Dự án đã được thực hiện trên cơ sở cósự hỗ trợ, phối hợp thực hiện tích cực và có hiệu quả của Cục Sở hữu trí Tuệ, TrườngĐại học Ngoại Thương, Báo Điện tử VietnamPlus và các cơ quan hữu quan. Những nội dung thực hiện baogồm phối hợp tổ chức thực hiện, mời các chuyên gia về lĩnh vựcsở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trong các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức, hội thảo, truyền thông về sở hữu trí tuệ... Kết quả thực hiện các chương trìnhcùng với những hiệu ứng xã hội tích cực đã cho thấy những thành công và hiệuquả kinh tế - xã hội mà chương trình mang lại.

-                  Bêncạnh đó, Chương trình cũng nhận được sự phối hợp tích cực từ phía các trườngđại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các chuyên gia tham giachương trình, giúp dự án hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

-                  Vềviệc hoàn thành các nội dung, bảo đảm kết quả, mục tiêu dự án:                           Dự án “Nâng cao nhậnthức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng sinh viên và doanhnghiệp khởi nghiệp” đãđược triển khai thực hiện đúng nội dung và mục tiêu của Dự án, hoàn thành tốtcác mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra.

2.                Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của dựán 

-                  Dựán “Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồngsinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp” là một trong những hoạt động nâng caovai trò của cơ quan nhà nước về sở hữu trí tuệ đặc biệt Cục Sở hữu trí tuệtrong việc hiện thực hóa các chính sách của Nhà nước về đổi mới sáng tạo và sởhữu trí tuệ đi vào cuộc sống.

-                  Dựán giúp xác định và giải quyết một phần các vấn đề cấp bách của cộng đồng doanhnghiệp về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ bằng việc tạo ra một hiệu ứng sâurộng trong nhận thức của sinh viên - những người sẽ trực tiếp tham gia vào hoạtđộng của doanh nghiệp sau này, các doanh nghiệp khởi nghiệp về vai trò của đổimới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển của cá nhân, doanh nghiệpvà xã hội.

-                  Khôngchỉ vậy, dự án còn góp phần nâng cao được nhận thức của cộng đồng xã hội nóichung về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong một nền kinh tếphát triển.

-                  Nângcao nhận thức của doanh nghiệp về ảnh hưởng đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệvới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khẳng định quyền hợp pháp đối vớicác tài sản trí tuệ của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các đối tượng đang xảy ratranh chấp hoặc bị xâm phạm.

-                  Thamgia dự án, doanh nghiệp có cơ hội để thể hiện trách nhiệm đối với xã hội củamình, đặc biệt là góp phần trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tráchnhiệm về hoạt động đổi mới sáng tạo và bảo vệ tài sản trí tuệ trong xã hội nóichung và sinh viên nói riêng.

-                  Hoạtđộng là cơ hội để cho sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp được tập huấn, bồidưỡng kiến thức và ứng dụng đổi mới sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ vàothực tiễn kinh doanh. Chương trình góp phần khơi dậy tiềm năng đổi mới sáng tạovà nâng cao nhận thức về  tài sản trí tuệtừ sinh viên và các doanh nghiệp khởi nghiệp, từng bước tiến tới phát triểnkinh doanh dựa vào đổi mới sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ, gắn kết giữa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

-                  Cơhội nâng cao kĩ năng thực hành, tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyênsâu về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ do các chuyên gia hàng đầu trực tiếpgiảng dạy. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sẽ tập trung vào kiến thứcthực tế và đặc biệt coi trọng tính ứng dụng trong thực tiễn thông qua các quytrình và công cụ để phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo.

-                  Cơhội rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua việc giao lưu với nhiều sinh viên khác đếntừ nhiều khối ngành khác nhau, giao lưu với doanh nghiệp, có cơ hội đồng hànhvới doanh nghiệp khi còn đang là sinh viên. Đồng thời, được cộng tác với cácchuyên gia về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, dự án cũng là cơ hội để sinhviên học hỏi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm.

-                  Hoạtđộng của dự án đã tác động một cách rất sâu rộng tới cộng đồng xã hội nói chungvề vai trò quan trọng của hoạt động đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, gópphần xây dựng hình ảnh mới về một Việt Nam luôn đổi mới sáng tạo và tôn trọngquyền sở hữu trí tuệ.

-                  Sinhviên, doanh nghiệp khởi nghiệp và cộng đồng nói chung sẽ được tiếp cận với cácthông tin về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ bằng truyền thông xã hội. Theo đó,hoạt động của dự án cũng là nơi kết nối giữa những người đang nắm giữ tài sảntrí tuệ và bên có khả năng thương mại hóa các tài sản trí tuệ  này, là nơi thúc đẩy tạo ra thị trường muabán, trao đổi, chuyển giao các kết quả của hoạt động đổi mới sáng tạo nóichung.

3.                Một số tồn tại

-                  Dựán “Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồngsinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp” đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra,tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần giải quyết để đạt kết quả tốt hơn nữa.

-                  Dựán mong muốn thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồngsinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp tuy nhiên điều này gặp phải rất nhiều khókhăn vì đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ là những lĩnh vực khá trừu tượng, vàphần lớn hiện nay sở hữu trí tuệ được tiếp cận nhiều dưới góc độ pháp lý.

-                  Mặcdù muốn đạt kết quả tốt nhất khi thực hiện điều tra khảo sát tuy nhiên vì dự ánđược thực hiện trên địa bàn rộng, tại thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía bắc,nên việc triển khai đã gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong quá trình tiếp cậncác doanh nghiệp nên đôi khi kết quả không được như mong muốn.

 


PHẦN V: KẾT LUẬN VÀKIẾN NGHỊ

1.                Kết luận

Dự án “Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo vàsở hữu trí tuệ trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp” đượctriển khai đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra, tạo nên được một diễn đàn kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mớisáng tạo và sở hữu trí tuệ với các sinh viên, doanh nghiệp khởi nghiệp nhằmchia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và tư vấn ứng dụng lý luận vào thựctiễn.

Có thể nói rằng, sau 2 năm thực hiện, dự án đã xây dựng được hệ thống và sử dụng cáccông cụ truyền thông xã hội về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, tạo sự tươngtác gắn kết, cung cấp thông tin cho những người tham gia cộng đồng, đưa hoạt độngđổi mới sáng tạo và bảo vệ tài sản trí tuệ trở thành một trong những công cụphục vụ cho việc phát triển kinh tế một cách bền vững.

Từ những kết quả trên,một lần nữa khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết trong việc triển khai thựchiện dự án cũng như đặt ra nhu cầu cho việc tiếp tục duy trì, phát triển dự ántrong giai đoạn tiếp theo.

2.                Kiến nghị

Để tiếp tục phát huynhững thành tựu đạt được của dự án “Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trítuệ trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp” Công ty IPComđề xuất Cục Sở hữu trí tuệ, Văn phòng chương trình 68 tiếp tục ủng hộ thực hiệndự án trong giai đoạn tiếp theo 2019 - 2021,đồng thời đề xuất những kiến nghị để phát triển các kết quả đạt được của dự ánvới những nội dung sau:

-                  Hỗ trợ, công tác về mặt nhân sự, các chuyên gia cố vấn,chuyên gia tư vấn cho chương trình, đặc biệt là các chuyên gia về sở hữu trítuệ;

-                  Hỗ trợ đơn vị chủ trì thực hiện dự án về thủ tục hànhchính trong việc liên hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trìnhthực hiện dự án;

-                  Kết nối các bên tham gia trong quá trình thực hiện dự án;

-                  Đềnghị Cục Sở hữu trí tuệ nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng số 02/2017/TrT-IPCOM ký ngày 31/10/2017 giữa Cục Sở hữutrí tuệ và Công ty TNHH IPCOM Việt Nam.


Các tin đã đưa
HIỆP HỘI DA GIÀY TÚI XÁCH VIỆT NAM TỔ CHỨC- CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019  (20-06-2019)
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN2  (18-06-2019)
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”  (18-06-2019)