Chi tiết chương trình
 
Sở hữu trí tuệ - công cụ để nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế
 Ngày: 28-10-2019
Ngày nay sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nếu không chuẩn bị tốt về sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia khẳng định tại Hội thảo “Phổ biến chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ” do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Cục Trồng trọt đồng tổ chức.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội thảo “Phổ biến chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ


Sở hữu trí tuệ tác động phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa

Hiện nay, pháp luật quốc tế và pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm việc phổ biến tiến bộ khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật vào mục đích phát triển xã hội.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc khẳng định, trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, sở hữu trí tuệ trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho biết, nước ta mở cửa từ năm 1986 và theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam là hơn 2,9 tỷ USD, trong đó 3/4 là nhập khẩu, còn lại là xuất khẩu. Khi đó, các mặt hàng của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu khác.

Năm 2018, sau 32 năm đổi mới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam là 480 tỷ USD, xuất siêu trị giá 6,8 tỷ USD. Năm 2019, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ mới đây, ước tính tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt nam sẽ vượt ngưỡng 500 tỷ USD. Như vậy có thể thấy, từ năm 1986 đến nay, tình hình nền kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam đã có sự thay đổi một cách căn bản.

Năm 1975, tổng giá trị tài sản của 500 hãng lớn nhất của nước Mỹ đăng ký ở thị trường chứng khoán, tạo nên sự hùng mạnh của nền kinh tế Mỹ có tỷ lệ tài sản vô hình trên hữu hình là 82/18. Nhưng đến năm 2015, tức 40 năm sau, sự dịch chuyển hoàn toàn ngược lại, hữu hình chỉ còn 18% và vô hình chiếm 82%. Một số các hãng có thể kể đến như Uber, Facebook, Microsoft. Có thể nói, tài sản vô hình là đặc tính của nền kinh tế hiện đại, gắn liền với các nước phát triển công nghiệp.

Nói đến 2 nền kinh tế của Việt Nam và Mỹ cho thấy, trong phát triển kinh tế - xã hội ở thời đại hiện giờ thì vấn đề sở hữu trí tuệ ngày càng được quan tâm nhiều hơn, trở thành vai trò tiên quyết, chi phối nhiều mối quan hệ, ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của một quốc gia, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh.

Tạo môi trường đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Có thể thấy, nền móng cho hoạt động sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã được xây dựng một cách tương đối vững chắc. Tuy nhiên, hiện trạng của chính hệ thống này cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao như phải tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, thực sự trở thành công cụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đánh giá được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách và hành động để thúc đẩy hoạt động này. Có thể kể đến Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22.8.2019; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 12.11.2018, có hiệu lực với Việt Nam ngày 14.1.2019 và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được hai bên ký kết ngày 30.6.2019 tại Hà Nội.
Sở hữu trí tuệ là công cụ để nâng cao sức cạnh tranh kinh tế (Ảnh minh hoạ- nguồn thbt.vn)

Ngày 14.6.2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để thi hành các nghĩa vụ theo Hiệp định CPTPP mà Việt Nam phải thi hành ngay từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như để thi hành các cam kết về sở hữu trí tuệ như yêu cầu của các đối tác trong FTA, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, ngày 22.8.2019 Thủ tướng đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 với mục tiêu quan trọng là “đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu ASEAN về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ”.
 
Theo đó, một mục tiêu quan trọng được xác lập là quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, công bằng, đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ được nâng cao rõ rệt, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, tài sản trí tuệ mới của cá nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII): Số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16 - 18%/năm; số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tăng trung bình 6 - 8%/năm; số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tăng trung bình 8 - 10%/năm; số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12 - 14%/năm trong số đó được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài; đưa Việt Nam trở thành trung tâm bảo hộ giống cây trồng với việc hình thành cơ quan bảo hộ giống cây trồng khu vực ASEAN+.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chiến lược đã vạch rõ các nhiệm vụ về hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ; hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở sở hữu trí tuệ.

Bảo Ngân - Nguồn: daibieunhandan.vn

Các tin đã đưa
Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: Tăng cường quản trị và phát triển sử dụng  (06-11-2019)
Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ: Quyết định thành bại trong cạnh tranh  (12-11-2019)
Vấn đề là đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu  (14-11-2019)
Thiết thực và hiệu quả  (26-11-2019)
Nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm  (27-11-2019)
Hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường  (02-12-2019)
Đưa nghiên cứu, sáng chế vào phục vụ cuộc sống  (03-12-2019)
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: Công cụ giúp nâng cao giá trị sản phẩm  (11-12-2019)
Phát triển tài sản sở hữu trí tuệ: Vấn đề là thực thi  (17-12-2019)
Công cụ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững  (04-12-2019)