Chi tiết chương trình
 
Mẫu phiếu đăng ký đề xuất hỗ trợ
 Ngày: 17-04-2020
Mẫu phiếu đăng ký đề xuất hỗ trợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ XUẤT

hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế

Kínhgửi: Cục Sở hữu trí tuệ

 

Họ và tên: ………….…………………………Sinh ngày:...……………………………..

Chứng minh thư nhân dân số:………………...cấp ngày:………………tại:……………..

Cơ quan công tác:………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………Email:……………………………………

Là chủ đơn của giải pháp kỹ thuật có thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin sáng chế

- Tên sáng chế: ……………………………………………………………………………

- Số đơn: .………………………………………Ngày nộp đơn: …………………………

- Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số (nếu có):………………Ngày: …………………..

- Lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế: ………………………………………………………...

- Tóm tắt sáng chế: ………………………………………………………..........................

- Số trang bản mô tả trong đơn đã nộp: …………………………………………………...

- Số hình vẽ trong đơn đã nộp: …………………………………………………................

- Số yêu cầu bảo hộ trong đơn đã nộp:…………………………………………………....

(Chủ đơn cần cung cấp toàn văn bản mô tả sáng chế trong đơn đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo phiếu đề xuất này)

2. Thông tin chủ đơn

- Chủ đơn: …………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

- Điện thoại:…………………………………Email:……………………………………..

3. Thông tin về khả năng áp dụng, tính cấp thiết của giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh;Thông tin về quốc gia mong muốn được bảo hộ.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

            4. Thông tin khác (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………

            Tôi xin đề xuất được hỗ trợ nộp đơn đăng ký sáng chế theo hình thức nộp đơn PCT ở pha quốc tế. Tôi cam đoan sáng chế nêu trên chưa nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế, là sở hữu của tôi (chúng tôi) và không có tranh chấp pháp lý với bất kỳ bên nào khác. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan của mình và sẵn sàng đối ứng kinh phí khi tham gia chương trình.

 

.…… ngày …… tháng ….. năm 2020

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(ký, ghi rõ họ tên)


Các tin đã đưa
Thông báo hỗ trợ đăng ký sáng chế quốc tế  (17-04-2020)
Thông báo hỗ trợ đăng ký sáng chế  (17-04-2020)
Thị trường da,giầy nội địa các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái   (17-03-2020)
Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài  (14-12-2019)
Tham vấn Đề án phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  (14-12-2019)
Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều ở Việt Nam và một số nước trên thế giới  (06-12-2019)
Hội thảo Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài thông qua Hệ thống Madrid  (05-12-2019)
Công khai các điểm nổi cộm về hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  (10-12-2019)
Phát triển tài sản trí tuệ, từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm  (03-12-2019)
Tư vấn sở hữu trí tuệ tại TechDemo 2019  (02-12-2019)
Khai trương Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp  (26-11-2016)
Thử nghiệm hệ thống “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish  (22-11-2019)
Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Kỳ Sơn” cho sản phẩm gừng  (22-11-2019)
Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019  (18-11-2019)
Hội thảo “Bảo hộ sáng chế và vai trò kinh tế của nhãn hiệu”  (18-11-2019)
Xuất bản cuốn sách Chỉ dẫn địa lý khu vực ASEAN  (13-11-2019)
Công bố nhãn hiệu tập thể sản phẩm cam, bưởi Mường Động  (13-11-2019)
Công bố và trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng  (12-11-2019)
Hướng dẫn thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý ở các quốc gia ASEAN và Liên minh châu Âu  (12-11-2019)
Hà Tĩnh: Cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm kẹo cu đơ  (11-11-2019)