Chi tiết tin tức
 
Hỗ trợ phát triển TSTT đặc biệt quan trọng với địa phương và doanh nghiệp
 
Năm 2012, Chương trình đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung và dự toán kinh phí đối với một số dự án trong danh mục được phê duyệt, đã phê duyệt được 15 dự án thực hiện trong các năm 2012-2013; tiếp nhận 177 đề xuất, xử lý và trình Bộ KH&CN phê duyệt 79 dự án thực hiện trong năm 2013-2014 (đã thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và phê duyệt được 43 dự án). Năm 2012, dự toán kinh phí được cấp cho Chương trình là 40 tỷ đồng, đã sử dụng được hơn 22 tỷ đồng (kinh phí cho thực hiện các dự án là hơn 18 tỷ đồng và cho hoạt động chung là hơn 3 tỷ đồng).
Đánh giá chung về thực hiện Chương trình năm 2012, hầu hết các đại biểu tham dự đều khẳng định, các dự án đã bám sát mục tiêu và nội dung của Chương trình, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; nhiều dự án đã có những ảnh hưởng tích cực và tạo ra giá trị, hiệu quả cụ thể về kinh tế, xã hội.Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân khẳng định, Chương trình 68 có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt là với các địa phương và doanh nghiệp. Bộ trưởng cho biết, Chương trình đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, các địa phương xây dựng chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ bảo hộ các sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa… của doanh nghiệp tại các địa phương, đặc biệt là hiệu quả đối với những người lao động, sản xuất kinh doanh được tăng lên đồng thời các giá trị sản phẩm gia tăng được bảo hộ cũng tăng lên.Ví dụ như Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) từ khi có chỉ dẫn địa lý được tăng lên đáng kể, từ khâu đổ đống nay đã tiêu thụ được rất nhiều. Hay như Quýt, Miến dong Bắc Cạn, khi có chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể thì giá lập tức lên gấp đôi. Tương tự như vậy các chỉ dẫn địa lý khác cũng như các Doanh nghiệp có sáng chế được bảo hộ có điều kiện sản xuất kinh doanh tốt hơn, tránh được tranh chấp vi phạm đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.
Vì vậy, theo Bộ trưởng, Chương trình cần được tiếp tục triển khai trên quy mô rộng hơn, không chỉ là hỗ trợ doanh nghiệp như giai đoạn trước đây mà phải hỗ trợ rộng hơn cho toàn xã hội, các tổ chức cá nhân khác để Chương trình phủ kín tất cả loại hình về SHTT (không chỉ là chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa mà kể cả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu tập thể..), để các tổ chức cá nhân trong xã hội đều được bảo hộ quyền của của họ đối với TSTT cũng như là hỗ trợ trong việc xác lập quyền.Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận về danh mục các dự án tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2014-2015. Có 213 dự án (loại dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý: 24, loại dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý: 6, loại dự án áp dụng sáng chế: 30…) được đề xuất từ 84 đơn vị (1 bộ, 39 sở KH&CN, 5 trường đại học/cao đẳng, 15 viện nghiên cứu, 6 UBND các tỉnh, huyện và 18 là đơn vị khác) đã được đưa ra để xem xét, thảo luận.

  Các tin đã đưa
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Thông báo hỗ trợ đăng ký sáng chế
RapNewsPlus chuyên đề 11: Cùng chung tay bảo vệ sở hữu trí tuệ
Rap News IPMan: Tôn vinh “Đổi mới sáng tạo - cải thiện cuộc sống”
Rap News IP Day 2018: Sở hữu trí tuệ nâng cao nhận thức, thay đổi cuộc sống
Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Dự án NTMN khu vực miền Bắc: Những bước chuyển mới trong sản xuất
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, làm việc với Khu CNC Hòa Lạc
Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, phát triển tài sản trí tuệ
Không chỉ bảo vệ mà cần phải khai thác cả tài sản trí tuệ
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016
Tài sản vô hình: Con đường của tương lai
Chỉ dẫn địa lý nho Ninh Thuận từng bước khẳng định vị thế trên thị trường
Đào tạo nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho khoảng 1 nghìn người
Khai thác tài sản trí tuệ: “Đánh thức” tiềm năng du lịch Việt
Bắc Ninh: Nhận thức được nâng cao khi sở hữu trí tuệ lên sóng truyền hình
Tạo vị thế vững chắc cho nhãn hiệu tập thể Đồng Đại Bái
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ICDREC và Quỹ KH&CN Nagano Nhật Bản
Bộ KH&CN-Viettel hợp tác ứng dụng CNTT và viễn thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ