Chi tiết tin tức
 
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016
 
Cục Sở hữu trí tuệ tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016

THÔNG BÁO

của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiệndự án

thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016

 

 

- Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày16/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tàisản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Kế hoạch triển khai Chương trình năm2016,

 

Cục Sở hữu trí tuệ xinthông báo:

1. Tổ chức tiếp nhận Hồsơ đăng ký chủ trì thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sảntrí tuệ để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2016-2017

- Thời hạn nộp Hồ sơ:Trước 16h30 ngày 28/10/2016

- Hồ sơ đăng ký chủ trìthực hiện dự án được làm thành 13 bộ (01 bản gốc và 12 bản sao),gồm các tài liệu quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày20/4/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự ánthuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

- Hồ sơ đăng ký chủ trìthực hiện dự án phải được đóng gói niêm phong và nộp tới:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Trung tâm Phát triểntài sản trí tuệ)

386 Nguyễn Trãi, ThanhXuân, Hà Nội

 

2. Danh mục các dự án đểtuyển chọn thực hiện được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2016của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bao gồm 03 dự án sau đây:

(i) Áp dụng giải pháphữu ích “Thùng trồng cây” theo văn bằng bảo hộ số 603 cấp ngày 06/3/2007 để sảnxuất chậu hoa, cây cảnh và rau tiết kiệm nước;

(ii) Áp dụng sáng chế“Hệ đo quang thông” sử dụng quả cầu tích phân, thiết bị đo phổ bức xạ và quangkế chuẩn theo Văn bằng bảo hộ số 15562 cấp ngày 31/5/2016 để hiệu chuẩn, đo thửnghiệm quang thông đối với các nguồn sáng;

(iii) Áp dụng sáng chếcủa Anh số GB2440237B “Phương pháp bảo mật máy tính bằng USB flash” để bảo mậtthông tin khi đăng nhập vào hệ thống máy tính.


3.Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN TÀISẢN TRÍ TUỆ

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

386 Nguyễn Trãi, ThanhXuân, Hà Nội

ĐT:04.35571843;04.38583069 (198/222);  Fax: 04.38588449

Email:tthotrotuvan@noip.gov.vn


  Các tin đã đưa
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Thông báo hỗ trợ đăng ký sáng chế
RapNewsPlus chuyên đề 11: Cùng chung tay bảo vệ sở hữu trí tuệ
Rap News IPMan: Tôn vinh “Đổi mới sáng tạo - cải thiện cuộc sống”
Rap News IP Day 2018: Sở hữu trí tuệ nâng cao nhận thức, thay đổi cuộc sống
Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Dự án NTMN khu vực miền Bắc: Những bước chuyển mới trong sản xuất
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, làm việc với Khu CNC Hòa Lạc
Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, phát triển tài sản trí tuệ
Không chỉ bảo vệ mà cần phải khai thác cả tài sản trí tuệ
Tài sản vô hình: Con đường của tương lai
Chỉ dẫn địa lý nho Ninh Thuận từng bước khẳng định vị thế trên thị trường
Đào tạo nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho khoảng 1 nghìn người
Khai thác tài sản trí tuệ: “Đánh thức” tiềm năng du lịch Việt
Bắc Ninh: Nhận thức được nâng cao khi sở hữu trí tuệ lên sóng truyền hình
Tạo vị thế vững chắc cho nhãn hiệu tập thể Đồng Đại Bái
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ICDREC và Quỹ KH&CN Nagano Nhật Bản
Bộ KH&CN-Viettel hợp tác ứng dụng CNTT và viễn thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Cục Sở hữu trí tuệ tổng kết năm công tác 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016