Hướng dẫn tham gia
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020
Xem thêm »
Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020
Thông tư - Qui định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Xem thêm »
Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Xem thêm »
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
Thông tư này quy định việc xây dựng, phê duyệt danh mục dự án đặt hàng; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án; ký hợp đồng thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh dự án; đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án và tổ chức các hoạt động chung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt là Chương trình).
Xem thêm »

TÌM KIẾM TỪ KHÓA

Ví dụ: Văn bản pháp luật,thủ tục hành chính...

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

HỎI ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH

"Xin hỏi, tôi có 1 ý tưởng về 1 website và tôi muốn đăng ký bản quyền website đó thì cần làm như thế ..."
 
website
 
"Tôi có ý tưởng mới nhưng không biết đã có ai đăng ký chưa, vậy làm sao để biết điều đó, nhờ chư..."
 
Hỏi đáp
 
"Cho tôi hỏi nội hàm của của từ ngữ sau: Tạo lập, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ..."
 
tài sản trí tuệ
 
"Hiện tại tôi muốn đăng ký thương hiệu với sản phẩm dê cừu giống, không biết tôi có thể đăng ký ..."
 
DANG KY THUONG HIEU
 
 
Xem thêm »

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thống kê

Tổng số truy cập : 1237450

Số người trực tuyến : 2

LIÊN KẾT HỆ THỐNG