Kết quả nổi bật
HIỆP HỘI DA GIÀY TÚI XÁCH VIỆT NAM TỔ CHỨC- CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019  (20-06-2019)
Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Hiệp hội Da giày, Túi xách Việt Nam đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường hiệu quả thực thi và khai thác, phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực da giày-túi xách Việt Nam”, trong đó có nội dung “Tổ chức cuộc thi bình chọn các nhãn hiệu uy tín trong nghành da giày túi xách”.
Xem thêm »
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN3  (18-06-2019)
Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện chương trình ngay sau khi ký kết hợp đồng. Công tác triển khai được thực hiện với những nội dung sau:
Xem thêm »
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN2  (18-06-2019)
Công tác giao chủ trì và ký hợp đồng phối hợp thực hiện dự án
Xem thêm »
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”  (18-06-2019)
Nằm trong Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của Chính phủ, dự án “Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong cộng đồng sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp” là một trong những hoạt động nâng cao vai trò của cơ quan nhà nước về sở hữu trí tuệ đặc biệt Cục Sở hữu trí tuệ trong việc hiện thực hóa các chính sách của Nhà nước về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống.
Xem thêm »