Tư vấn
Sở hữu trí tuệ - công cụ để nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế  (28-10-2019)
Ngày nay sở hữu trí tuệ đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Nếu không chuẩn bị tốt về sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia khẳng định tại Hội thảo “Phổ biến chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động chính sách sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ” do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Bản quyền tác giả và Cục Trồng trọt đồng tổ chức.
Xem thêm »
Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: Tăng cường quản trị và phát triển sử dụng  (06-11-2019)
Việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đã quan trọng nhưng việc quản trị, phát triển sử dụng sau đăng ký còn quan trọng hơn nhiều. Bởi trong hoạt động quản trị, đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp chỉ là một khâu trong chu trình quản trị nhằm mục tiêu bảo vệ thành quả sáng tạo, nhưng các khâu khác cũng có vai trò đặc biệt quan trọng như tạo dựng, phát triển tài sản trí tuệ, thương mại hóa để phát huy khả năng sinh lợi của tài sản trí tuệ. Vì vậy, quản trị tốt tài sản trí tuệ là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, nhất là khi tài sản trí tuệ chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị thị trường của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt với sự phát triển bùng nổ của nhiều ngành công nghiệp 4.0. TS. Tạ Quang Minh Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ khẳng định.
Xem thêm »
Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ: Quyết định thành bại trong cạnh tranh  (12-11-2019)
Trong sân chơi hội nhập, để doanh nghiệp đứng vững và phát triển, TS PHẠM TẤT THẮNG, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục TN, TN và NĐ của Quốc hội khẳng định, việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là việc rất quan trọng, mang tính quyết định sự phát triển và thành bại trong cạnh tranh của doanh nghiệp.
Xem thêm »
Vấn đề là đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu  (14-11-2019)
Tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động triển khai, cũng như kết quả xây dựng và vận hành mô hình quản lý tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và viện, trường, các tổ chức khoa học công nghệ, theo ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, thách thức lớn nhất hiện nay của các chủ thể là phải tìm được đầu ra cho các sản phẩm nghiên cứu, làm sao cho các sản phẩm này đi vào thực tế và vượt qua được một khoảng cách lớn từ các kết quả nghiên cứu đến sản phẩm, dịch vụ trên thị trường.
Xem thêm »
Thiết thực và hiệu quả  (26-11-2019)
Tài sản trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay, tài sản trí tuệ giúp doanh nghiệp, tổ chức, làng nghề… đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, làng nghề về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế, thông qua các hoạt động như hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm làng nghề mang địa danh là việc làm cần thiết, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.
Xem thêm »
Nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm  (27-11-2019)
Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực đặc thù và hoạt động sở hữu trí tuệ thường phát sinh từ các hoạt động sáng tạo, gắn liền với các kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hoạt động sở hữu trí tuệ hầu như chỉ sôi động ở các tỉnh, thành phố lớn, các trung tâm khoa học và công nghệ, công nghiệp và thương mại phát triển. Đánh giá được thực tế này, Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được Thủ tướng phê duyệt và Cục Sở hữu trí tuệ là Cơ quan thường trực Chương trình thời gian qua đã tiến hành triển khai và mở ra một hướng đi đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa hoạt động sở hữu trí tuệ tới mọi miền Tổ quốc, xã hội hóa công tác đầu tư cho hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ.
Xem thêm »
Hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường  (02-12-2019)
Chế phẩm vi sinh cải tạo đất của TS. Nguyễn Thu Hà, Viện Thổ nhưỡng nông hóa thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích và chứng nhận “Sản phẩm tin cậy” do người tiêu dùng bình chọn, đồng thời đạt giải Bạc tại Triển lãm Quốc tế về sáng chế của phụ nữ tại Hàn Quốc năm 2019 do Hội Nữ sáng chế Hàn Quốc (KWIA) trao tặng.
Xem thêm »
Đưa nghiên cứu, sáng chế vào phục vụ cuộc sống  (03-12-2019)
Bằng cách nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm và đặc sản địa phương từ các sáng chế, giải pháp hữu ích và thực hiện chỉ dẫn địa lý, qua các giai đoạn khác nhau, đến nay Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ là đơn vị thường trực chương trình đã và đang làm tốt sứ mệnh hỗ trợ đưa các sáng chế, giải pháp hữu ích và các đặc sản địa phương đi vào phục vụ cuộc sống…
Xem thêm »
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: Công cụ giúp nâng cao giá trị sản phẩm  (11-12-2019)
Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn thuộc Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định, chỉ dẫn địa lý không chỉ là công cụ marketing rất quan trọng, mà còn giúp địa phương có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ phát triển ngành công nghiệp du lịch sinh thái. Còn với người tiêu dùng, khi lựa chọn sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, cũng có nghĩa là đã lựa chọn được sản phẩm an toàn, có thương hiệu, được kiểm soát về chất lượng và nguồn gốc.
Xem thêm »
Phát triển tài sản sở hữu trí tuệ: Vấn đề là thực thi  (17-12-2019)
Theo GS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, việc thực thi và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ chính là tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu để tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao, là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Hiện chúng ta đã có hành lang pháp lý quan trọng là Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn, nếu thực thi tốt thì đây chính là động lực thu hút đầu tư và trí tuệ của toàn xã hội vào công tác nghiên cứu khoa học, phát triển, thương mại và chuyển giao công nghệ vào sản xuất.
Xem thêm »
Công cụ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững  (04-12-2019)
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia - doanh nghiệp ngày càng gay gắt, TS. Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ khẳng định, việc đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định ưu thế trong cạnh tranh, theo đó quản trị tốt tài sản trí tuệ sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.
Xem thêm »