Chi tiết chương trình
 
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN
 
PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNHPHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Mẫu B1-ĐXDA

17/2017/TT-BKHCN

PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁNTHUỘC CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN2016-2020

(Dự kiến thực hiện trong kế hoạchnăm .........)

 

I. TÊN DỰ ÁN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

II. TÍNH CẤP THIẾT/CĂN CỨ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN (cơ sở khoa học và thực tiễn để luận giải,chứng minh tầm quan trọng, tính thời sự, cấp thiết phục vụ đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiệm vụ cần giải quyết trong khuôn khổ dự án; nhiệmvụ cần giải quyết theo chỉ đạo, yêu cầu của Đảng và Nhà nước)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

IV. DỰ KIẾN CÁCNỘI DUNG CHÍNH CẦN THỰC HIỆN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

V.  DỰ KIẾNKẾT QUẢ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

VI. DỰ KIẾN ĐƠN VỊ/ĐỊAĐIỂM ÁP DỤNG THỰC TIỄN, ĐƠN VỊ HƯỞNG LỢI CÁC KẾT QUẢ, SẢN PHẨM

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

VII. YÊU CẦU VỀ CHUYÊNMÔN, NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰCHIỆN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

IX. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1. Tên cá nhân/tổ chức đề xuất:..................................................................................................................................................

2. Địa chỉ:................................................................................................................................

3. Cán bộ xử lý

- Họ và tên:......................................................         Chức vụ: ....................................................

- Điện thoại:......................................................        Email: ........................................................

 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(Ký tên và đóng dấu của tổ chức)


Các tin đã đưa
 
HIỆP HỘI DA GIÀY TÚI XÁCH VIỆT NAM TỔ CHỨC- CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019
 
CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN3
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN2
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”
 
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020
 
Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020
 
Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý
 
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
 
Tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
 
Khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực địa phương
 
khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ
 
Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia
 
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HƯƠNG SƠN” CHO SẢN PHẨM NHUNG HƯƠU
 
Hà Tĩnh công bố chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhung hươu Hương Sơn
 
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Mua vé máy bay đi công tác để thực hiện dự án”
 
Mẫu B5-PĐK
 
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án
 
Điều kiện tham gia Chương trình
 
Hướng dẫn đề xuất dự án
 

TÌM KIẾM TỪ KHÓA

Ví dụ: Văn bản pháp luật,thủ tục hành chính...

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

HỎI ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH

"Xin hỏi, tôi có 1 ý tưởng về 1 website và tôi muốn đăng ký bản quyền website đó thì cần làm như thế ..."
 
website
 
"Tôi có ý tưởng mới nhưng không biết đã có ai đăng ký chưa, vậy làm sao để biết điều đó, nhờ chư..."
 
Hỏi đáp
 
"Cho tôi hỏi nội hàm của của từ ngữ sau: Tạo lập, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ..."
 
tài sản trí tuệ
 
"Hiện tại tôi muốn đăng ký thương hiệu với sản phẩm dê cừu giống, không biết tôi có thể đăng ký ..."
 
DANG KY THUONG HIEU
 
 
Xem thêm »

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thống kê

Tổng số truy cập : 1237457

Số người trực tuyến : 1

LIÊN KẾT HỆ THỐNG