Hồ sơ, biểu mẫu
Mẫu B5-PĐK
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN
Xem thêm »
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN
PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNHPHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020
Xem thêm »
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án
Hướng dẫn bộ hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
Xem thêm »

TÌM KIẾM TỪ KHÓA

Ví dụ: Văn bản pháp luật,thủ tục hành chính...

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

HỎI ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH

"Xin hỏi, tôi có 1 ý tưởng về 1 website và tôi muốn đăng ký bản quyền website đó thì cần làm như thế ..."
 
website
 
"Tôi có ý tưởng mới nhưng không biết đã có ai đăng ký chưa, vậy làm sao để biết điều đó, nhờ chư..."
 
Hỏi đáp
 
"Cho tôi hỏi nội hàm của của từ ngữ sau: Tạo lập, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ..."
 
tài sản trí tuệ
 
"Hiện tại tôi muốn đăng ký thương hiệu với sản phẩm dê cừu giống, không biết tôi có thể đăng ký ..."
 
DANG KY THUONG HIEU
 
 
Xem thêm »

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thống kê

Tổng số truy cập : 1237411

Số người trực tuyến : 1

LIÊN KẾT HỆ THỐNG