Chi tiết tin tức
 
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/Giaỉ pháp hữu ích
 
Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được phê duyệt theo Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Việt Nam đối với các kết quả nghiên cứu, cụ thể như sau:

(i) Đối tượng được hỗ trợ

Làkết quả nghiên cứu trong khuôn khổ các Chương trình KH&CN trọng điểm cấpnhà nước hoặc của các đề tài, dự án cấp Bộ (doBộ Khoa học và Công nghệ quản lý).

(ii)Kết quả nghiên cứu thuộc đối tượng được hỗ trợ phải đáp ứng các yêu cầu

-Có khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

-Có khả năng áp dụng vào thực tiễn các hoạt động sản xuất, kinh doanh;

-Chưa/không được hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích từ nguồn Ngânsách nhà nước.

(iii)Nội dung hỗ trợ

-Tra cứu tài liệu kỹ thuật có liên quan;

-Hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích: lập bản mô tả, tờkhai và các tài liệu cần thiết khác;

-Hướng dẫn nộp Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

(iv)Kinh phí hỗ trợ: Hỗtrợ 100% kinh phí thực hiện các công việc: tra cứu các tài liệu kỹ thuật, lậpvà hoàn thiện Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.

Cácđơn vị, cá nhân có nhu cầu lập và gửi Phiếu đề xuất nhu cầu hỗ trợ đăng ký bảohộ sáng chế/giải pháp hữu ích trước ngày 30/10/2012 về địa chỉ:

Văn phòng Chươngtrình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

386Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843,Fax: 04.35575064, Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn


  Các tin đã đưa
 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Thông báo hỗ trợ đăng ký sáng chế
RapNewsPlus chuyên đề 11: Cùng chung tay bảo vệ sở hữu trí tuệ
Rap News IPMan: Tôn vinh “Đổi mới sáng tạo - cải thiện cuộc sống”
Rap News IP Day 2018: Sở hữu trí tuệ nâng cao nhận thức, thay đổi cuộc sống
Bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
Dự án NTMN khu vực miền Bắc: Những bước chuyển mới trong sản xuất
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, làm việc với Khu CNC Hòa Lạc
Nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác, phát triển tài sản trí tuệ
Không chỉ bảo vệ mà cần phải khai thác cả tài sản trí tuệ
Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2016
Tài sản vô hình: Con đường của tương lai
Chỉ dẫn địa lý nho Ninh Thuận từng bước khẳng định vị thế trên thị trường
Đào tạo nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho khoảng 1 nghìn người
Khai thác tài sản trí tuệ: “Đánh thức” tiềm năng du lịch Việt
Bắc Ninh: Nhận thức được nâng cao khi sở hữu trí tuệ lên sóng truyền hình
Tạo vị thế vững chắc cho nhãn hiệu tập thể Đồng Đại Bái
Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ICDREC và Quỹ KH&CN Nagano Nhật Bản
Bộ KH&CN-Viettel hợp tác ứng dụng CNTT và viễn thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ