Chi tiết chương trình
 
Mẫu B5-PĐK
 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  …….., ngày .... tháng … .năm 20….....

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ DỰ ÁN

thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ (*)

(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ)

386Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

1.      Tên dựán ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

        Mã số dự án:.......................................................................................................................

2.          Tổ chức đăngký chủ trì dự án

Tên đầy đủ: .........................................................................................................................

         Địachỉ: ...............................................................................................................................

         Điệnthoại:............................................            Email:...................................................................

         Sốtài khoản:................................... Ngân hàng:……………………………….........

         Đạidiện pháp lý .......................................................................................................

3.    Cá nhân đăngký chủ nhiệm dự án

         Họvà tên: ........................................... Chứcvụ:...............................................................

         Họchàm:.............................................  Họcvị:..................................................................

         Địachỉ:................................................. Điệnthoại:...........................................................

4.    Ngườiliên hệ

         Họvà tên: ...........................................................................................................................

         Email:....................................................            Điện thoại:...........................................................

5.      Tàiliệu kèm theo

a) Thuyếtminh dự án;

b) Bảnsao Quyết định thành lập (hoặc Điều lệ hoạt động) của tổ chức đăng ký chủ trìdự án;

c) Tóm tắt hoạt động khoa học vàcông nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì dự án;

d) Lý lịch khoa học của chủ nhiệmdự án, các thành viên chính, thư ký khoa học của dự án; lý lịch khoa học củachuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có);

đ) Vănbản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện dự án(nếu có);

e) Báogiá thiết bị, nguyên, vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiệndự án;

g)Báo cáo tài chính (…. năm gần nhất) của tổ chức đăng ký chủ trì;

h) Tàiliệu chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác ngoài nguồn ngân sáchcủa Chương trình để thực hiện dự án.

Chúngtôi cam đoan những nội dung, số liệu và thông tin kê khai trong hồ sơ là đúngsự thật và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì và chủnhiệm dự án nếu dự án được tuyển chọn.

 

CÁ NHÂN

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

CHỦ TRÌ DỰ ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Đối với dự án địa phương quản lý, Phiếu đăng ký được gửitheo thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ địa phương.


Các tin đã đưa
 
HIỆP HỘI DA GIÀY TÚI XÁCH VIỆT NAM TỔ CHỨC- CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019
 
CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ VINH DANH GIÀY DÉP, TÚI XÁCH UY TÍN 2019
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN3
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”- PHẦN2
 
DỰ ÁN “NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP”
 
Quy định quản lý Chương trình PTTSTT giai đoạn 2016-2020
 
Thông tư - Thực hiện chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016-2020
 
Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư Quy định quản lý
 
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
 
Tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
 
Khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực địa phương
 
khảo sát đánh giá hiệu quả hoạt động bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ
 
Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng Biểu tượng chỉ dẫn địa lý quốc gia
 
BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “HƯƠNG SƠN” CHO SẢN PHẨM NHUNG HƯƠU
 
Hà Tĩnh công bố chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhung hươu Hương Sơn
 
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Mua vé máy bay đi công tác để thực hiện dự án”
 
Mẫu B1-ĐXDA 17/2017/TT-BKHCN
 
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án
 
Điều kiện tham gia Chương trình
 
Hướng dẫn đề xuất dự án
 

TÌM KIẾM TỪ KHÓA

Ví dụ: Văn bản pháp luật,thủ tục hành chính...

HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

HỎI ĐÁP CHƯƠNG TRÌNH

"Xin hỏi, tôi có 1 ý tưởng về 1 website và tôi muốn đăng ký bản quyền website đó thì cần làm như thế ..."
 
website
 
"Tôi có ý tưởng mới nhưng không biết đã có ai đăng ký chưa, vậy làm sao để biết điều đó, nhờ chư..."
 
Hỏi đáp
 
"Cho tôi hỏi nội hàm của của từ ngữ sau: Tạo lập, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ..."
 
tài sản trí tuệ
 
"Hiện tại tôi muốn đăng ký thương hiệu với sản phẩm dê cừu giống, không biết tôi có thể đăng ký ..."
 
DANG KY THUONG HIEU
 
 
Xem thêm »

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thống kê

Tổng số truy cập : 1237443

Số người trực tuyến : 2

LIÊN KẾT HỆ THỐNG