Tin tức
Thiết lập mạng lưới kênh phân phối sản phẩm chuối ngự mang CDĐL “Đại Hoàng”  (19-09-2021)
Xem thêm »
Áp dụng sáng chế không bảo hộ tại Việt Nam để phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị Alzheimer   (16-09-2021)
Xem thêm »
Áp dụng sáng chế của Mỹ để xử lý chất thải rắn chứa crom tại Việt Nam  (17-08-2021)
Xem thêm »
Sản xuất vật liệu và thiết bị xử lý nước uống an toàn sinh học từ sáng chế  (22-07-2021)
Xem thêm »
Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ  (05-06-2021)
Xem thêm »
Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cam Cao Phong  (21-04-2021)
Xem thêm »
Chỉ dẫn địa lý Dầu tràm Huế: Phát huy giá trị di sản  (15-05-2021)
Xem thêm »
Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khuyến khích đổi mới sáng tạo   (12-04-2021)
Xem thêm »
Bảo hộ sáng chế đối với công nghệ blockchain tại Việt Nam  (15-05-2021)
Xem thêm »
Bảo hộ sáng chế về công nghệ xanh tại Việt Nam  (21-08-2021)
Xem thêm »
Quản trị tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa  (16-9-2021)
Xem thêm »
Nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm Artemia Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng  (04-08-2021)
Xem thêm »
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao  (04-07-2021)
Xem thêm »
Sản xuất thành công CMC từ phế phụ phẩm công, nông nghiệp thông qua áp dụng sáng chế  (04-06-2021)
Xem thêm »
Cuộc thi Sở hữu trí tuệ dành cho trẻ em  (01-9-2021)
Xin mời các bạn nhỏ tham gia cuộc thi Sở hữu trí tuệ dành cho trẻ em
Xem thêm »
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030  (12-01-2021)
Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư quy đinh quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
Xem thêm »
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CỦA NGÀNH DA GIẦY TÚI XÁCH VIỆT NAM  (22-12-2020)
Để hỗ trợ các doanh nghiệp da giầy trong nước chủ động, tự chủ, kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu và sản phẩm, chuyển đổi phương thức sản xuất từ gia công thuần túy sang tự chủ nguyên liệu, tự thiết kế sản xuất, tự sản xuất và phân phối, cũng như có thể tiếp cận sản xuất các sản phẩm cao cấp cũng như sản phẩm đặc thù, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới,Hiệp hội Da giầy - Túi xách Việt Nam đã thực hiện đề án “Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về thiết bị thử nghiệm, kiểm định chất lượng nguyên phụ liệu, sản phẩm ngành da giầy và tư vấn công nghệ cho doanh nghiệp da giầy về quản lý chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm hoàn chỉnh phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu của ngành’’
Xem thêm »
Bảo hộ các nhãn hiệu liên quan đến tên miền tại Mỹ  (21-10-2020)
Sự gia tăng giá trị kinh tế và xã hội của tên miền đã dẫn đến những xung đột giữa nhãn hiệu và tên miền.
Xem thêm »
Kinh nghiệm thúc đẩy động lực sáng tạo   (11-10-2020)
Từ lâu, hoạt động sáng chế được coi là một trong những nhân tố dẫn dắt tăng trưởng kinh tế. Động lực sáng tạo của nhà sáng chế ngày càng trở thành mối quan tâm lớn vì được coi là thành tố chủ chốt tạo nên lợi thế cạnh tranh chiến lược của quốc gia.
Xem thêm »
Tài sản trí tuệ và mối quan hệ với GDP   (07-9-2020)
Trong một vài năm gần đây, nhiều nước đã tiến hành điều chỉnh lại cách xác định GDP, trong đó đặc biệt chú trọng tới yếu tố “TSTT”, nhằm phản ánh đúng mức sự đóng góp của TSTT đối với tăng trưởng kinh tế.
Xem thêm »